Doppiem a pudem
Pěšky napříč Sicílií

470 km pěšky napříč ostrovem hor, "orlích hnízd", skvělé kávy, dobrého vína a kvalitní mafie. Fotky, videa, ukázky z cestopisu, autorské písně. Podařilo se mi vyběhnout na Etnu? Přežít návštěvu věhlasného Corleone? Zvítězit nad psy na pastvinách i stády krav na silnicích 1. třídy? Překonat nástrahy plošných sesuvů? A jak se největší středomořský ostrov liší od své menší sestřičky, Sardinie?