Z Krásné do Novej
přejezd Československa na kole

1191 km napříč bývalým Československem. Záludnosti počasí, krajiny i kvality kávy. Dva roky zážitků ve dvou týdnech.